Podstawa prawna certyfikacji

Z dniem 01 lutego 2017 r. wchodzi w życie Unijny Rejestr Certyfikatów w skrócie URC

URC powstał tylko i wyłącznie dla osób które w drodze egzaminu państwowego zdobyły Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego. Do rejestru może zostać wpisana tylko i wyłącznie osoba która posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (rzeczy/osób) Krajowy, Międzynarodowy lub Wspólnotowy.

Wpisu powinna dokonać każda osoba która od dnia 01 styczeń 2002 r. do dnia dzisiejszego uzyskała Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (rzeczy/osób) w dowolnym państwie Unii Europejskiej
Unijny rejestr osób posiadających Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (rzeczy/osób) powstał w trosce o dobro osoby posiadającej certyfikat jak i przedsiębiorcy poszukującego na rynku pracy zarządzającego transportem/kierownika transportu. Rejestr umożliwi weryfikację danych jak i dostępność do wykwalifikowanej kadry zarządzających transportem – kierowników transportu posiadających uwierzytelnioną wiedzę jak i kompetencje w zakresie transportu drogowego potwierdzoną Certyfikatem Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego ( rzeczy lub osób).
W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

  • I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
  • II. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.),
  • III. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837),

Akty prawne do pobrania