Dodaj certyfikat

Dodaj certyfikat
Wprowadź Imię
Wprowadź Nazwisko
Certyfikat
Wybierz rodzaj certyfikatu
Wprowadź numer certyfikatu
Dane adresowe
Wybierz Państwo
Wybierz województwo
Wprowadź nazwę miejscowości
Wprowadź nazwę ulicy
Wprowadź numer domu
Wprowadź kod pocztowy
Wprowadź pocztę
Podajemy adres zamieszkania nie koniecznie zameldowania ważne jednak jest, by był to adres na terenie Unii Europejskiej
Możliwość podjęcia pracy / współpracy
Określ czy podejmiesz współprace
Zgodnie z rozporządzeniem 1071/2009 osoba posiadająca certyfikat przewoźnika może pełnić funkcję zarządzającego transportem (kierownika transportu) w max.4 firmach , natomiast tabor pojazdów łącznie nie może przekraczać 50 pojazdów. I tak np. Pan Jacek Błach jest kierownikiem w dwóch firmach spedycyjnych oraz prowadzi w swoim imieniu jedną firmę transportowa a jego tabor to 9 pojazdów. Czyli: Pan Jacek zaznaczy w tabeli: TAK, ILOŚC FIRM :1, TABOR POJAZDÓW: 41poj.
Dodatkowe informacje:
Dane kontaktowe
Wprowadź numer telefonu
Wprowadź adres e-mail
Opcje dla wpisu
Określ długość publikacji
Pozostałe
Wyraź zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Zaakceptuj regulamin

Dziękujemy za Dodanie przewoźnika!

Wpis został dodany

Dane: {{c.firstname}} {{c.lastname}}
Państwo (UE): {{c.address.country}}
{{c.address.street}} {{c.address.number}}
{{c.address.zipcode}} {{c.address.city}}
Poczta {{c.address.post}}

Telefon: {{c.phone}} {{c.phone2}}
Adres e-mail: {{c.email}}
Transport: {{c.type}}
Certyfikat: {{c.numer}}
Długość publikacji:
12 miesięcy