Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego. Aby go zdobyć, trzeba zdać egzamin państwowy przed komisją, co nie jest proste, zważywszy na zakres tematyczny, jaki on obejmuje. Kandydat na przedsiębiorcę, który będzie wykonywał transporty na terenie kraju, za granicą lub/też prowadził spedycję musi opanować następujące dziedziny wiedzy:

  • prawo cywilne – wiedza m.in. na temat umów cywilno-prawnych, tj. umów o przeniesienie praw, o wykonanie usług przewozu, o korzystanie z cudzych praw
  • prawo handlowe – przewoźnik musi wiedzieć, jak rozpocząć prowadzenie biznesu, jak go prowadzić; musi znać instytucje, w których dokonuje się tych wszystkich czynności
  • prawo pracy i zagadnienia socjalne – znajomość umów o pracę, sposoby ich zawierania i rozwiązywania, a także wynagrodzeń dla pracowników i terminów ich wypłacania; pracodawca powinien znać podstawowe prawa i obowiązki pracownika
  • prawo finansowe – zagadnienia dotyczące podatków w działalności transportowej, jak również opłaty ponoszone przy transporcie
  • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem – znajomość teoretyczna struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, zasady sprawnej organizacji przedsiębiorstwa
  • rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa – zagadnienia związane z ogólnymi zasadami prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  • informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu – oprócz przepisów dotyczących licencji, przedsiębiorca powinien znać przepisy określające wymagane dokumenty w transporcie drogowym, takie jak: listy ładunkowe, faktury, winiety za korzystanie z dróg
  • informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych

Osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych, które już zdały egzamin, zapraszamy do zarejestrowania certyfikatu w Unijnym Rejestrze Certyfikatów Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego, przy pomocy naszego rejestratora www.rejestrckz.pl/pl/dodaj-przewoznika