EU-Register der Zertifikate

Fachkompetenz des Straßenverkehrs

Unijny rejestr osób, które zdały egzamin państwowy i zdobyły Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego – rzeczy lub osób, umożliwia weryfikację danych i dostępności wykwalifikowanej kadry zarządzającej z terenu Unii Europejskiej – kierowników transportu z wiedzą i kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem zawodowym CKZ. Certyfikat ten może być krajowy, międzynarodowy albo wspólnotowy. Jest niezbędny w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług transportu w kraju i zagranicą, a także działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.